Favoryta.com wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z zasobów naszego serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookie. Pliki Cookie można wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o plikach Cookie znajdują się w Klauzuli prywatności.
Zaakceptuj, aby więcej nie dostawać tej wiadomości.
Favoryta.com

Ogólne / Listy Pamietniki


Janina Brzeziński
Marian Brzeziński


Format Ilość Cena
Książka-drukOpis książki

KSIĄŻKA TA JEST ŚWIADECTWEM DOŚWIADCZEŃ ludzi, którzy na początku lat 50-tych ubiegłego wieku opuścili powojenną Europę i osiedlili się w Australii Zachodniej (tzw. Displaced Persons – DP). Marian Brzeziński napisał we wstępie do książki: "Zdaje sobie sprawę, że niniejsze opracowanie wydarzeń w moim życiu, spotka się z krytyczną oceną czytelników. Piszę je przeważnie z pamięci, bez pomocy osobistych pamiętników i korzystam z niewielu dokumentów i fotografii ocalałych po wojnie. Również, staram się umieścić fakty na tle historycznych wydarzeń."

Książka jest dwujęzyczna, zawiera tekst po polsku i angielsku, oraz wiele historycznych czarnobiałych zdjęć i dokumentów.
Okładka miękka.
Książka znajduje sie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Australii.

THIS BOOK IS A TESTIMONY made by the post-World War II migrants settled in Western Australia (Displaced Persons – DP). Marian Brzezinski wrote in introduction to his book: "I am aware that this elaboration of our life’s incidents may prompt a critical appraisal by readers. They are written mainly from memory, without the help of personal diaries and with assistance of only a few documents and photographs that have survived the war. I’m also endeavouring to place the incidents within the framework of historical events."

The book is in Polish and English, and includes many historical photos and documents in b/w.
Soft cover.
This book is catalogued in by National Library of Australia.

R e c e n z j e :
Copyright © Favoryta
Wszystkie prawa zastrzeżone