Favoryta.com wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z zasobów naszego serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookie. Pliki Cookie można wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o plikach Cookie znajdują się w Klauzuli prywatności.
Zaakceptuj, aby więcej nie dostawać tej wiadomości.
Favoryta.com

Opisuje zasady ochrony prywatności stosowane przez Favoryta.com, ABN (Australian Business Number): 6790761570.

Favoryta.com w pełni respektuje prawa swoich klientów zawarte w Australian Privacy Act z 1988 roku i całkowicie zabezpiecza je – zgodnie z zasadami tego Aktu – przy zbieraniu i wykorzystywaniu informacji (zgodnie z Privacy Act 1988 and Freedom of Information Act 1982 nasz klient ma prawo do złożenia skargi do Australian Privacy Commissioner w przypadku niewłaściwego używania, przechowywania i innego wykorzystania osobistych informacji otrzymanych od naszych klientów) 

kliknij tutaj


Informacje które otrzymujemy od naszych klentów ogólnie wykorzystywane są do dostarczenia naszych usług i produktów. Od czasu do czasu Favoryta.com wykorzystuje otrzymane od klienta dane do dostarczenia dodatkowych informacji o naszych nowych usługach i produktach gdy uznamy, że mogą go one zainteresować. Klient może w każdej chwili poinformować nas, że nie chce otrzymywac żadnych dodatkowych informacji z wyjątkiem powiadomień systemowych z Favoryta.com – wówczas będziemy to w pełni respektowali.

Jako generalną zasadę przyjeliśmy, że Favoryta.com nie będzie udostępniać nikomu osobistych danych klientów. W szczególnych sytuacjach jednak, konieczne jest abyśmy dbając o prawidłowe wykonanie usługi (np. usługi dostarczenia przesyłki) mogli przekazać informacje stronie trzeciej (np. poczcie). Dbamy o to, aby wszystkie trzecie strony, które współpracują z nami, również przestrzegały Australian Privacy Act z 1988.

Aby zabezpieczyć jakość naszych usług, możemy przekazać dane klienta naszym zewnętrznym partnerom i dostawcom. Staramy się podejmować wszystkie możliwe kroki, aby wypełniać nasze zobowiazania zgodnie z Privacy Act 1988 w zabezpieczaniu dostępu do osobistych informacji klienta. Informacje te mogą zawierać:
- Nazwisko i imię
- Adres pocztowy
- Adres e-mailowy
- Numer telefonu
- Informacje o zainteresowaniach klienta (informacja o Autorze)

Informacje te moga być przez nas użyte do:
- Weryfikacji klienta
- Pomocy w dostarczeniu informacji o właściwym produkcie lub usłudze
- Zarządzania właściwą usługą


Nasi klienci nie muszą podawać nam osobistych informacji, jednak w niektórych sytuacjach niepodanie nam takiej informacji może spowodować, że Favoryta.com nie będzie mogła otworzyć klientowi Konta, wywiązać się z usługi i / lub dostarczyć produktu.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z naszymi działaniami w związku z zasadami zachowania prywatności, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami: office@favoryta.com.

W przypadku twierdzenia, że dane osobowe są niepoprawne lub nieprawdziwe, prosimy o zalogowanie się do swojego Konta w Favoryta.com, a następnie o skorygowanie swoich danych w cześci: Konto / Profil.


Favoryta.com przykłada wszelkich starań aby dane Użytkowników były zabezpieczone przed zagubieniem, próbami niautoryzowanego dostępu, nadużycia, ujawnienia lub modyfikacji.


Favoryta.com działa w zgodzie z zasadami Commonwealth Electronic Transaction Act z 1992 roku, a także z zasadami Fair Trade Act z 1987 roku. Do bezpieczeństwa danych naszych klientów podchodzimy z najwyższą powagą i starannością.


Użytkownik korzystający z portalu Favoryta.com, obowiązany jest do zabezpieczenia swojego hasła oraz swojego komputera przed dostępem osób postronnych, i zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania jakie będą miały miejsce po zalogowaniu do jego Konta Użytkownika w Favoryta.com. Pomimo faktu, że Konto Użytkownika jest przyznawane bezterminowo, Favoryta.com rezerwuje sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta wraz z danymi osobowymi Użytkownika.


Użytkownik dostaje dostęp do Konta i prawo do korzystania w nieograniczonym osobistym zakresie z Konta i narzędzi publikacyjnych, jednak żaden Użytkownik nie może bez naszej pisemnej zgody kopiować i powielać treści firmowych zawartych przedstawionych na naszej stronie Favoryta.com. Żaden fragment teści na naszej stronie nie może być powielany, reprodukowany, cytowany, sprzedawany lub używany do celów handlowych bez naszej pisemnej zgody. Nieautoryzowane wykorzystanie treści z naszej strony Favoryta.com, może być przedmiotem skargi i postępowania karno-administracyjnego.

Spisane powyżej zasady ochrony prywatności odnoszą się tylko do działalności portalu Favoryta.com i nie obejmują działalności innych witryn internetowych, do których można zostać przekierowanym z Favoryta.com. Zalecamy, aby po ewentualnym przekierowaniu do innej witryny, każdorazowo zapoznawać się z obowiązującymi na niej zasadami ochrony prywatności.
Favoryta Office, 2014-05-26 03:52:51
Copyright © Favoryta
Wszystkie prawa zastrzeżone