Favoryta.com wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z zasobów naszego serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookie. Pliki Cookie można wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o plikach Cookie znajdują się w Klauzuli prywatności.
Zaakceptuj, aby więcej nie dostawać tej wiadomości.
Favoryta.com

to miejsce, w którym autorzy sami publikują swoje książki.
Autor decyduje o wyglądzie, cenie i promocji książki,
Autor nie ponosi kosztów nakładu – każdy egzemplarz jest drukowany dopiero po jego sprzedaży w naszej księgarni online. 
Autor zawiera z nami Umowę, która nie ogranicza jego praw i po opublikowaniu w księgarni Favoryta, zawsze może podjąć współpracę z tradycyjnym wydawnictwem. 

- projekt graficzny i przygotowanie do druku
- bezterminową publikację w księgarni online
- dostęp do narzędzi marketingowych
- podgląd sprzedaży książek 'na żywo'
- prawo do 100% zysku ze sprzedaży książek
Więcej szczegółów w części Pakiety wydawnicze

Każdy zakupiony tutaj egzemplarz drukujemy, a gdy jest gotowy dostarczamy na adres odbiorcy na całym świecie w ciągu 10-14 dni roboczych. Dochód z zakupionej książki wpływa na konto autora książki.
N O W O Ś C I

Clicking moves left

P O L E C A M Y : 

Wkrótce nowa książka!
STAN TREAM
(Stanisław Tremtiaczy)

Ciernista droga 
przez Syberię i Polskę
do Australii i milionów


Stanisław Tremtiaczy urodził się w 1936 r. w Gdyni. Tuż przed wybuchem wojny wyjechał wraz z Matką i dwiema siostrami do rodziny na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Po zagarnięciu tych terenów przez ZSRR został wywieziony w okolice Tawdy na Syberii, gdzie przebywał sześć lat, tracąc obie siostry. Po powrocie do Polski wraz z Matką, zamieszkał ponownie w Gdyni. Ukończył Technikum Budowlane w Gdańsku, następnie studia na AWF w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Był reprezentantem Polski w zapaśnictwie i trzykrotnym mistrzem juniorów. Otrzymał Złotą Odznakę za krzewienie kultury fizycznej. Po studiach wyemigrował do Australii, i tu został nauczycielem wychowania fizycznego w Newington College w Sydney – w dzielnicy Killara, gdziej obecnie mieszka. Następnie, był trenerem australijskiej zapaśniczej drużyny olimpijskiej. Jest autorem pracy "Najnowsze metody polepszania sprawności i wydolności fizycznej" oraz podręcznika do nauki pływania dla niemowląt, dzieci, młodzieży i wszystkich, którzy chcą pływać.


Z W Y C I Ę Z C Y 
K o n k u r s u   L i t e r a c k i e g o 

Zwycięzcą konkursu JEDEN DZIEŃ 
został Adam Lizakowski (USA) za poemat pt.
"Niedziela siódmy dzień tygodnia".

Wyróżnienie w kategorii proza otrzymuje Monika Moj (Niemcy), za utwór pt. "Przyrzeknij mi, mamo!"
Wyróżnienie w kategorii poezja otrzymuje Maryla Rose (Australia), za tryptyk "Wiosna w czerwieni i błękicie".

Nagrodę specjalną Konsula RP w Sydney dla najwyżej ocenionej pracy z Australii, otrzymuje Jerzy Krysiak za utwór pt. "Rozmowa z Rudą".

Gratulujemy serdecznie WSZYSTKIM finalistom:
1. Adam Lizakowski (USA), poezja
2. Monika Moj (Niemcy), proza
3. Jerzy Krysiak (Australia), proza
4. Agnieszka Koltun Colla (Australia), proza
5. Anna Sawińska (Korea), proza
6. Maria Challot (Francja), proza
7. Lenke Ritter (Węgry), proza
8. Aleksandra Wójtowicz (Australia), proza
9. Linda Jakubowska (Hiszpania), proza
10. Krzysztof Deja (Australia), proza
11. Joanna Piotrowicz (Wlk Brytania), proza
12. Edward Wójciak (Kanada), proza
13. Joanna Trumner (Niemcy), proza
14. Bożena Helena Mazur-Nowak (Wlk Brytania), proza
15. Maryla Rose (Australia), poezja
16. Anna Nejman (USA), poezja
17. Jacek Wąsowicz (Wlk Brytania), proza
18. Marta Bielewicz (Wlk Brytania), proza
19. Marika Biber (Australia), proza
20. Aleksandra Tomasik (USA), proza
21. Tomasz Zackiewicz (Australia), proza
22. Danuta Dagair (Wlk Brytania), proza
23. Paweł Waryszak (Australia), proza
24. Anna Nassif (Australia), proza
25. Patrycja Estrada (USA), proza
26. Kazimierz Wierzbicki (USA), proza
27. Beata Gołembiowska Nawrocka (Kanada), proza
28. Piotr Maciejewicz (USA), proza
29. Irena Lucewicz (Australia), proza
30. Stanisław Tremtiaczy (Australia), proza
31. Krystyna Morawski (Australia), proza

F I N A L I Ś C I   k o n k u r s u !

Jury wytypowało 31 Finalistów
w polonijnym konkursie literackim:
"Jeden Dzień. Polska, jaką pamiętam."
Poniżej zamieszczamy listę Finalistów 
w kolejności przysłanych zgłoszeń:

Edward Wójciak (Kanada)
Beata Gołembiowska Nawrocka (Kanada)
Marika Biber (Australia)
Stanisław Tremtiaczy (Australia)
Adam Lizakowski (USA)
Maria Challot (Francja)
Joanna Trumner (Niemcy)
Bożena Helena Mazur-Nowak (Wlk Brytania)
Danuta Dagair (Wlk Brytania)
Jerzy Krysiak (Australia)
Krzysztof Deja (Australia)
Maryla Rose (Australia)
Aleksandra Tomasik (USA)
Tomasz Zackiewicz (Australia)
Anna Sawińska (Korea)
Patrycja Estrada (USA)
Piotr Maciejewicz (USA)
Kazimierz Wierzbicki (USA)
Anna Nassif (Australia)
Joanna Piotrowicz (Wlk Brytania)
Agnieszka Koltun Colla (Australia)
Linda Jakubowska (Hiszpania)
Paweł Waryszak (Australia)
Marta Bielewicz (Wlk Brytania)
Aleksandra Wójtowicz (Australia)
Monika Moj (Niemcy)
Irena Lucewicz (Australia)
Krystyna Morawski (Australia)
Lenke Ritter (Węgry)
Anna Nejman (USA)
Jacek Wąsowicz (Wlk Brytania)

Z tego grona, 1 czerwca 2014, zostaną wybrani Zwycięzca i dwa Wyróżnienia.

Wybór był trudny, dlatego też z całego serca gratulujemy WSZYSTKIM autorom! K O N K U R S !

Patronat Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.
25-lecie Wolności.

Patronaty honorowe: 

Patron medialny TVP Polonia. 


Zapraszamy na
Polonijny KONKURS LITERACKI
“Jeden Dzień. 
Polska, jaką pamiętam.”

Konkurs będzie trwał
od 1 MARCA do 1 MAJA 2014

ZGŁOSZENIA SĄ BEZPŁATNE
Szczegółowe wymagania
znajdują się w

Zgłoszenia prosimy
wysyłać na adres: 
office@favoryta.com

Prace wszystkich Finalistów
zostaną wydane w 
emigracyjnej antologii:Temat konkursu >>

T E M A T
konkursu literackiego
"Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam."

Dla każdego z nas, Polaków mieszkających poza krajem, Ojczyzna oznacza coś innego, inne przeżycia, inne obrazy, inne historyczne i życiowe doświadczenia... inny dzień. 
Dla jednych mógł to być dzień ślubu (a może rozwodu?), dla innych dzień ukończenia szkoły, dzień narodzin dziecka, dzień w którym byliśmy świadkami historycznej chwili, a może był to po prostu jakiś zwykły powszedni dzień podobny do wielu innych dni. 
Kiedy wspominamy Polskę z czasu sprzed emigracji, często nasze wspomnienia biegną do takiego właśnie jednego dnia, i dla nas emigrantów, ten Jeden Dzień staje się dniem szczególnie bliskim.

Uchwyćmy ten dzień i tym samym uchwyćmy to, jaka jest Polska, którą pamiętamy! 


Jury konkursu >>J U R Y
konkursu literackiego 
"Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam." 


(w porządku alfabetycznym nazwisk):


Dr Anna Habryn jest założycielką Mt Kosciuszko Inc. Autorka scenariusza filmowego, szuki teatralnej i słuchowiska radiowego o Strzeleckim oraz współautorka książki pt. “Ballad of an Explorer or Life and Deeds of Sir Paul Edmund de Strzelecki”. Autorka powieści oraz zbiorów poetyckich i nagrodzonego wyróżnieniem w konkursie Paperback in Your Hand tomiku “The Dance of Looks”. Mieszka w Australii.

Krystyna Kierebinski jest absolwentką wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu w Sztokholmie. Główna pomysłodawczyni tematu konkursu literackiego ‘Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam’. Mieszka w Szwecji.

Dr hab. Jan Lencznarowicz jest historykiem, absolwentem Wydziału Historyczno-Filozoficznego UJ. Był członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN (2007-2010), obecnie jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Międzywydziałowej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej oraz European Association for Studies of Australia. Mieszka w Polsce.

Prof. dr hab. Anna Nasiłowska jest absolwentką polonistyki UW. Od 1987 – pracownik naukowy Istytutu Badań Literackich PAN, od 2010 roku profesor zwyczjny. Od 1990 roku – w redakcji dwumiesięcznika “Teksty Drugie“. Od 2007 kierownik studium creative writing (pracowni literackiej) przy IBL PAN. Debiutowała w prasie literackiej w 1977 roku, cyklem wierszy ogłoszonym na łamach miesięcznika “Nowy Wyraz”. Od 1978 – publikuje teksty krytyczno-literackie. Mieszka w Polsce.

Dr Janusz Wróbel jest absolwentem polonistyki i lingwistyki UJ w Krakowie. Pracował w Instytucie Badań Polonijnych UJ oraz na kilku amerykańskich uniwersytetach (ostatnio jako profesor i szef wydziału polonistyki oraz studiów wschodnio-centralno-europejskich w Madonna University). Jest licencjonowanym psychologiem i psychoterapeutą. Autor wielu publikacji naukowych, oraz tomiku poetyckiego “Cztery Pory Tutaj”. Mieszka w USA.


Nagrody w konkursie >>N A G R O D Y 
w konkursie literackim
"Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam."

Zostanie wybrany jeden Zwycięzca.
Zostaną przyznane dwa Wyróżnienia:
- Wyróżnienie dla pracy prozatorskiej
- Wyróżnienie dla pracy poetyckiej

Zwycięzca otrzyma:
Nagrodę Główną ufundowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
pokrycie kosztów tygodniowego pobytu w Polsce obejmujące koszty hotelu, podróży po Polsce oraz koszty wstępu do muzeów. 
Nagroda nie obejmuje pokrycia kosztów podróży do i z Polski. 
Nagrodę ufundowaną przez organizatora:
możliwość nieodpłatnego opublikowania własnej książki w oficynie niezależnych autorów Favoryta (pakiet wydawniczy). 

Autor najlepszej pracy z Australii otrzyma:
Nagrodę Specjalną Konsula RP w Sydney: iPad oraz lunch/kolację z Panią Konsul Generalną w jednej z sydneyskich restauracji (gdyby laureatem został ktoś spoza Sydney, Konsulat ufunduje również bilet lotniczy do Sydney).

Ponadto:
Prace wszystkich Finalistów znajdą się w wydaniu książkowym. 

Autorzy: zwycięskiej pracy oraz dwóch wyróżnionych utworów, otrzymają od organizatora egzemplarze drukowane.

Wszyscy Finaliści otrzymają od organizatora książkę w wersji elektronicznej.Szklane Pióro

Antologia współczesnej poezji dziecięcej (9 – 14) 
została właśnie opublikowana w formacie drukowanym i jako e-book. 

   

"Autorzy ci, prócz młodego wieku i warsztatu literackiego, nie różnią się od innych mniej lub bardziej uznanych twórców słowa – oni też opisują różne życiowe wydarzenia, piszą o swoich przeżyciach i uczuciach. Oddają słowem piękno poprzez pryzmat własnej wizji świata, choć często jest to świat dorosłych. Potrafią uchwycić sens życia i istotę egzystencji. Z równą łatwością piszą wiersze głębokie jak i te proste, dyktowane potrzebą chwili."NOWA KSIĄŻKA!

Właśnie ukazała się książka drukowana i e-book (w wersji polskiej) o dramatycznych dniach porwanej przez piratów załogi statku Hansa Stavanger. Książka napisana jest przez kapitana statku kpt.żw Krzysztofa Kotiuka. Wydanie polskie jest pierwszą pełną wersją. Książka ta była wcześniej wydana w języku niemieckim. 
Próbki audio można posłuchać tutaj
Zapraszamy! 

   NOWA KSIĄŻKA!

Aubrey De Los Destinos 
"Seria luźno powiązanych zdarzeń"

   

Jacek budzi się pewnego dnia w towarzystwie dwóch smutnych panów, którzy zlecają mu ściśle tajną misję mającą na celu ujęcie terrorysty, a jak się wkrótce okaże — również seryjnego mordercy grasującego gdzieś na ulicach Krakowa. Podczas śledztwa odwiedzi między innymi bar ze striptizem, złomowisko, knajpę o nieobyczajnej nazwie, glinianą chatę obok domu wyglądającego w pierwszej chwili jak stodoła oraz stary dworek w swoistej martwej strefie. W śledztwie pomogą mu (lub nie) zasadnicza policjantka, troll i rentier w jednym, nieufny nihilista oraz MILF. Czy w tym bałaganie możliwe będzie prowadzenie jakichkolwiek działań operacyjnych?

NOWA KSIĄŻKA!

Damian Łukowiak
Piosenki o Julie

   

Witamy w Los Angeles, mieście aniołów, z którego już dawno wszelkie odleciały. Wśród celebrytek, znanych z tego, że są znane, upadłych diw z lat 80. i innych osobistości, które świecą blaskiem na okładkach kolorowych magazynów, żyje jedna niesamowita kobieta. Poznajcie Julie Walker, międzynarodową gwiazdę, której życie tylko z pozoru jest godne pozazdroszczenia...

Dnia 14.07 na łamach Pulsu Polonii http://www.pulspolonii.com  ukazała się recenzja Pana Marka Baterowicza pt. Boleść na boleści książki  Państwa Janiny i Mariana Brzezińskich „Dzieje Naszej Rodziny”. 

Książka jest do nabycia tutaj

   


NOWA KSIĄŻKA!

Ryszard Adam Gruchawka
Czas Prostowania Gwoździ

   

Na książkę składają się trzy historie: 
"Scanlon – Mały Włóczęga"
"Buty Emigranta"
"Czas Prostowania Gwoździ"

Książka jest już dostępna w Księgarni Favoryta

"Na zielonej wyspie nastał sielski czas. Irlandczycy, czerstwi chłopi o niedźwiedzich łapach, na pełnym luzie przesiedli się ze swoich traktorów śmierdzących kiszonką i gnojowicą, do luksusowych aut.
Nawet zaczęli chlać coraz to więcej piwska, odkąd spadła na nich szarańcza taniej siły roboczej. Irlandzkie kobiety też mają swoje bryki i wybryki, gdy część domowych obowiązków spadła na kobiety, które się przywlokły z lubuskiego. Przynajmniej ma teraz kto prać brudne gacie farmerów i szorować niedomyte gary. I ten marmurowy blat na kuchennym kredensie za siedem tysięcy euro." (fragment "Butów Emigranta")NOWE KSIĄŻKI !


"Antypody" to książka Joanny Rakowicz opowiadająca o zmaganiach młodej dziewczyny 
z przeciwnościami losu, życiem na emigracji, zwykłymi i niezwykłymi dziewczyńskimi problemami. Książka jest do nabycia tutaj


Aleksander S. Pęczalski, polski poeta mieszkający w Canberze, opublikował właśnie "Okruchy ...z życia polskiego emigranta". Książka ta obejmuje wspomnienia z różnych okresów życia z poetyckim komentarzem. Jest to szczera opowieść o sukcesach i porażkach, aferach korupcyjnych i oparciu w poezji. Język polski. Zapraszamy do zakupienia książki tutajPOWIADOMIENIE O ZMIANACH

Informujemy, że funkcja "Otwórz książkę", która pozwala na przejrzenie środka książki wystawionej do sprzedaży w księgarni Favoryta, zostaje wyłączona i będzie nieaktywna do odwołania, tj. dopóki będą trwały prace nad modernizacją tej funkcji w naszym systemie. Przepraszamy za tą niedogodność.


NOWA KSIĄŻKA!
Właśnie się ukazała książka autorów Janiny i Mariana Brzezińskich. Fragment tej książki zwyciężył w maju tego roku w konkursie literackim Moja Emigracja.

Dzieje Naszej Rodziny. 
The Saga of our Family.
Czyli polski latający dentysta na antypodach. Książka ta jest świadectwem doświadczeń ludzi, którzy na początku lat 50-tych ubiegłego wieku opuścili powojenną Europę i osiedlili się w Australii Zachodniej (tzw. Displaced Persons – DP). W imieniu autorów zapraszamy zainteresowanych. Książka jest dwujęzyczna, zawiera tekst po polsku i angielsku, oraz wiele historycznych czarnobiałych zdjęć i dokumentów.


Strony tytułowe książki wraz z początkiem pierwszego rozdziału można obejrzeć tutaj

Książka jest dostępna w sprzedaży internetowej tutaj

Z wielką radościa informujemy, że książka 'Moja Emigracja - My Migration' jest już w zbiorach Biblioteki Narodowej w Australii. tutaj
I tak, bez żadnego finansowego wsparcia z zewnątrz, a jedynie z patronatem honorowym DEEWR i patronatem medialnym, oraz dzięki zaangażowaniu wielu autorów, jurorów i komentatorów, powstała wyjątkowa książka, a my jako portal dla samopublikujacych autorów pokazaliśmy, że każdy z nas może – jeżeli tylko zechce - wydać swoją własną książkę.


Zapraszamy do wysłuchania audiobooka (w języku polskim) z opowiadaniem 'Nowy Świat' autorstwa Mariana Brzezińskiego tutaj 

Opowiadanie to zajęło pierwsze miejsce w konkursie literackim dla polonii australijskiej 'Moja Emigracja'. Nagranie to jest nagrodą ufundowaną przez Andrzeja Siedleckiego, polskiego aktora, autora książek i wykładowcę na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. Tekst został przeczytany i opracowany przez fundatora w Amaroo Studio w Sydney. Opowiadanie to wraz z pozostałymi 20 pracami zostało również opublikowane w książce Moja Emigracja, która jest dostępna tutajZapraszamy do obejrzenia pierwszych stron
pokonkursowej książki" Moja Emigracja" tutaj
Książka jest do nabycia w naszej księgarni
od 6-go lipca 2012.
Jestesmy z niej bardzo dumni. Polecamy:-))

Wywiad w Radiu SBS (Australia) o naszym Portalu tutajWywiad w Radio SBS Australia
o konkursie i książce "Moja Emigracja"
tutaj
Książka ukazuje się w lipcu.
 
 


Clicking moves right

Copyright © Favoryta
Wszystkie prawa zastrzeżone